Rất nhiều lập trình viên có thái độ tự mãn

Bản thân tôi từng là một người tự mãn và bất kỳ ai cũng có thể mắc phải “căn bệnh” này.

Tự mãn đối với một lập trình viên thường được biểu hiện rõ nhất khi chúng ta hoàn thành xong một tính năng nhỏ, một ứng dụng và cũng có thể là xem xong video học lập trình trên mạng thì bạn cảm thấy bạn đã đủ kiến thức và cảm thấy hào hứng khi tưởng như mình đã biết tất cả. Và bạn có thể cho phép mình làm việc khác không liên quan đến lập trình và kéo dài thời gian mà không luyện tập lại những gì bạn đã học trước đó. Với thái độ đó, chính bản thân bạn đang tự kéo bạn xuống đáy của sự thất bại.

Không có gì mà thỏa mãn được con người

Nếu bạn có một triệu, bạn sẽ nghĩ tìm cách nào để sinh ra lợi nhuận từ số tiền đó. Lập trình cũng vậy, bạn phải lúc nào cũng tự nhủ rằng kiến thức hiện tại của bạn chưa bao giờ là đủ (điều đó là sự thật). Không ai dám nói rằng tôi hiểu hoàn toàn về một ngôn ngữ lập trình nào đó. À có! Trừ khi bạn là người sáng tạo ra một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Stay hungry, stay foolish – Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ. Câu nói này rất thích hợp áp dụng cho bài viết này. Chúng ta là lập trình viên, cũng là con người và cũng mắc phải những sai lầm, nhưng quan trọng bạn có dám nhìn nhận và thay đổi nó? Tùy thuộc vào bạn !

Hôm nay bạn đã làm được gì ý nghĩa chưa? Hay để thời gian trôi qua một cách lặng lẽ?

Leave a reply:

Your email address will not be published.