Các bước commit trên GitHub(Xcode)

Nếu bạn đã click vào bài viết này thì chắc chắn bạn đã biết GitHub là gì rồi, nên tôi chỉ để các bước thực hiện ở đây và không nói gì thêm cả. 

Để thực hiện các bước bên dưới, bạn phải vào GitHub và Create Repository. 

Sau khi create xong, bạn sẽ có được hướng dẫn như hình bên dưới, bạn sẽ làm nó ở bước 8. Giờ hãy xem bước 1 nào.

  1. Tạo project trong Xcode và nhớ chọn option Source Git.
  2. Mở thư mục project bằng terminal.
  3. Gõ lệnh ls -A xem có file .git chưa? Nếu chưa có thì đã cấu hình sai.
  4. Trong Xcode có các file rác nên cần loại bỏ nó trước khi commit trên github. Sử dụng nanno .gitignore và copy mã nguồn trong đường dẫn này để tạo ra file .gitignore (các loại file đó chỉ có quan trọng với xcode nên đưa lên github cũng không được gì). Add xong nhớ thì ls -A để check xem đã có file .gitignore chưa?
  5. Tiếp theo chúng ta tạo file ReadMe.md (md là Markdown, file ReadMe đơn giản là một lời nhắn gửi hoặc thông điệp gì đó bạn muốn gửi tới cộng đồng, nó cũng có thể là title cho project). Gõ lệnh nano ReadMe.md và viết trong đó.
  6. Lệnh git status để kiểm tra các xem file nào vừa mới được cập nhật.
  7. Dùng lệnh add + tên file hoặc add -A để add toàn bộ các file vừa được tạo lên git.
  8. Sau đó tiếp tục làm theo hướng dẫn như trên Github.
  9. Sử dụng lệnh git –oneline để kiểm tra những file đã commit trên Github.
  10. Hệ thống sẽ báo 100% done nếu bạn hoàn thành commit trên Github.

Nói thêm:  Chúng ta có thể commit trong xcode như sửa mã nguồn hay upload các file ảnh. Khi bạn sửa mã nguồn trong project và muốn commit (nói nôm na là update mã nguồn) thì chọn Source Control và Commit. Hệ thống sẽ show ra code cũ và code mới. Sau đó bạn viết massage bên dưới và nhấn Commit. Lúc này mã nguồn sẽ được commit lên Github và bạn có thể vào lại terminal để kiểm tra bằng các lệnh phía trên tôi đã hướng dẫn.

Hôm nay bạn đã làm được gì ý nghĩa chưa? Hay để thời gian trôi qua một cách lặng lẽ?

Leave a reply:

Your email address will not be published.