Hôm nay bạn đã làm được gì ý nghĩa chưa? Hay để thời gian trôi qua một cách lặng lẽ?